Breaking

‘The Greatest Love’ – Final Teaser

Patutunayan na hindi namamatay ang Greatest Love.

“Lahat tayo ay manlalakbay lamang. Kapag narating mo na ang pupuntahan, hindi ang layo ng narating ang susukatin sa atin kundi kung paano tayo nagmahal.”

Leave a comment

Your email address will not be published.